Tijdens de behandeling van de begroting van VWS hebben de Kamerleden Kees van der Staaij en Carla Dik-Faber een amendement ingediend waarin ze een bedrag van 1.4 miljoen vragen voor een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties. De Staatssecretaris ondersteunt dit amendement en als er voldoende steun voor is in de Tweede Kamer zal de Staatssecretaris het Amendement uitvoeren.

Met de drie decentralisaties op het gebied van zorg en welzijn en de vraag aan mensen om meer terug te vallen op hun zelfredzaamheid en eigen netwerk, neemt de vraag naar ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers toe. Niet alleen het aantal mensen dat een beroep doet op informele zorg neemt toe, maar ook de complexiteit van de problematiek van de hulpvragers. Dit leidt voor vrijwilligersorganisaties in de zorg en welzijnssector nu en in de komende jaren tot extra werkzaamheden. Naar verwachting zal dit extra menskracht en extra competenties op lokaal niveau vergen, onder meer om in complexe situaties ondersteuning te kunnen bieden.

Om in de transities de ondersteuning van de informele zorg te kunnen waarborgen, zijn investeringen nodig:

  • in de deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek;
  • in de transformatie van landelijke organisaties naar organisaties die op lokaal niveau voldoende capaciteit en competenties hebben. Zodat zij ook kunnen zorgen voor een efficiënte samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn om de samenwerking tussen formele en informele zorg goed vorm te geven.

De indieners van het amendement willen dat de Staatssecretaris voor 2015-2017 jaarlijks een bedrag van 1.4 miljoen ter beschikking stelt voor landelijk werkende vrijwilligers organisaties. Deze organisaties krijgen door dit amendement meer slagkracht om te hervormen en hun rol op te pakken bij de decentralisaties. De indieners zijn ervan overtuigd dat vrijwilligers baat hebben bij professionele ondersteuning en begeleiding. De landelijke vrijwilligersorganisaties kunnen met hun kennis en expertise een grote rol vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen.

bron: Movisie.nl

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Halderberge
Kade 3
4731 KR Oudenbosch

Openingstijden:
Dinsdag      13.30 tot 15.30 uur
Donderdag  10.00 tot 12.00 uur

Mail ons of bel ons op telefoonnummer:
0165-313100

Volg ons op Twitter en Facebook:

Volg ons op Twitter   


De VacatureBank voor Vrijwilligerswerk wordt beheerd door: