In veilige handen

Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties moeten alert zijn op grensoverschrijdend gedrag bij vrijwilligers. Dit is een lastig onderwerp en zeker niet iets wat je tijdens de koffiepauze ter sprake brengt. De noodzaak om het toch te bespreken en om alert te zijn is al vaak bewezen.


In veilige handen
Om een kwetsbare groep (kinderen) zoveel mogelijk te beschermen tegen vrijwilligers met dubieuze motieven, heeft de minister van Justitie besloten om de verklaring omtrent het gedrag (VOG) te vergoeden aan vrijwilligers werkzaam met deze groep. Er zijn specifiek drie organisaties aangewezen. Sportclubs die aangesloten zijn bij NOC*NSF, Scouting Nederland, en steunpunt kindervakanties. Van een verklaring omtrent het gedrag gaat met name een preventieve werking uit.

Bij de vrijwilligerscentrale is ook de DVD 'in veilige handen' aanwezig. Deze DVD kunt u lenen. De DVD geeft handvatten, tips over hoe u het gesprek kunt aangaan en wat een vrijwilligersorganisatie kan doen aan preventie.

Daarnaast is er heel recentelijk gestart met het tuchtrecht vrijwilligerswerk. Een van de doelstellingen is het vrijwilligerswerk veilig te maken. Er wordt onder andere een registratielijst samengesteld.

In de zomerperiode is de pilot met betrekking tot de gratis VOG geevalueerd. De resultaten van deze evaluatie kunt u hier lezen. Dit heeft geresulteerd in een structurele invoering en het verbreden van de doelgroep.  Meer informatie vindt u hier.

Meer informatie: inveiligehanden en tuchtrechtvrijwilligerswerk

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Halderberge
Kade 3
4731 KR Oudenbosch

Openingstijden:
Dinsdag      13.30 tot 15.30 uur
Donderdag  10.00 tot 12.00 uur

Mail ons of bel ons op telefoonnummer:
0165-313100

Volg ons op Twitter en Facebook:

Volg ons op Twitter   


De VacatureBank voor Vrijwilligerswerk wordt beheerd door: