Mag u vrijwilligerswerk doen als u een uitkering ontvangt?

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente of van het UWV, dan is het altijd verstandig om samen met uw contactpersoon uw wens om vrijwilligerswerk te doen, te bespreken. Hieronder leest u hier meer over.

                                           


Vrijwilligerswerk is een prima manier om te werken aan de terugkeer naar betaald werk. U doet vaardigheden op, bouwt aan uw netwerk en behoudt uw arbeidsritme. Ontvangt u een uitkering en wilt u starten met vrijwililgerswerk? Dan heeft u toestemming nodig van de uitkerende instantie. Voor mensen die een sollicitatieplicht hebben, is het namelijk erg belangrijk dat het vrijwilligerswerk u niet van het zoeken naar betaald werk afhoudt. Ook mag het doen van vrijwilligerswerk nooit een belemmering zijn voor het accepteren van een betaalde baan. Voor mensen met  een arbeidshandicap, wordt gekeken of het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op de klachten. 
                                                      
UWV
Ontvangt u een uitkering van het UWV? Dan dient u contact op te nemen met uw contactpersoon van het UWV om vrijwilligerswerk te bespreken. Het standpunt van het UWV over vrijwilligerswerk vindt u hier.
Over het samengaan van vrijwilligerswerk en het hebben van een WW-uitkering is erg veel publiciteit. Op steeds meer plekken schuurt de behoefte aan het doen van meer vrijwilligerswerk en het overheidsbeleid zelf met de WW. Ook in onze eigen gemeente zijn er mensen met een ww-uitkering die graag de tijd nuttig willen gebruiken en vrijwilligerswerk willen doen.


Gemeente
Ontvangt u een uitkering van de gemeente halderberge? Dan dient u te overleggen met uw contactpersoon bij de gemeente om daar uw wensen voor vrijwilligerswerk te bespreken. Het is belangrijk om alle wijzigingen en veranderingen tijdig door te geven, dit bevordert de samenwerking en voorkomt problemen. Informatie over werk en inkomen van de gemeente Halderberge vindt u hier.

Als u in een situatie zit, waarbij u merkt dat de gemeente of het UWV, huiverig is om toestemming te verlenen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren en proberen om samen met u en de instantie tot een - voor alle partijen - werkbare oplossing te komen. 

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Surplus Welzijn - Locatie Halderberge
Kade 3
4731 KR Oudenbosch

Openingstijden:
Dinsdag      13.30 tot 15.30 uur
Donderdag  10.00 tot 12.00 uur

Mail ons of bel ons op telefoonnummer:
0165-313100

Volg ons op Twitter en Facebook:

Volg ons op Twitter   


De VacatureBank voor Vrijwilligerswerk wordt beheerd door: